คุยกับผู้อำนวยการ โรงเรียน บ้านแซววิทยาคม

Read More
SEO

รายการ วันที่ โดย

สถิตินักเรียน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ม.1 1 0 1 1
ม.2 23 37 60 2
ม.3 35 34 69 3
ม.5 28 23 51 2
ม.6 23 26 49 2
รวม 110 120 230 10

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.