คุยกับผู้อำนวยการ โรงเรียน บ้านแซววิทยาคม

มาตรการควบคุมลดการแพร่เชื้อ COVID-19

เปิดภาคเรียน​ที่​ 1/2563 วันที่ 1​ กรกฎาคม​ 2563 ท่านผู้​ปกครอง​ โปรด​ได้วางใจ​ คุณ​ครู​ของเราจะดูแลลูกๆ​ บ้านแซววิทยาคม ทุกคนให้ดีที่สุด

Read More
SEO

กิจกรรม

Latest News

ผู้​อำนวยการ​กุศล​ มีปัญ​ญา​ ได้​เข้าพบท่านอธิการบดี​มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​เชียงราย​ ผศ.ดร.ศรชัย​ มุ่งไธสง​ เพื่อนำเรียนผลการ​ดำเนินการ​ตาม 5 กลยุทธ์​ ของโรงเรียน​ใน​โครงกองทุน​การศึกษา​รุ่น ​4

ผู้​อำนวยการ​กุศล​ มีปัญ​ญา​ ได้​เข้าพบท่านอธิการบดี​มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​เชียงราย​ ผศ.ดร.ศรชัย​ มุ่งไธสง​ เพื่อนำเรียนผลการ​ดำเนินการ​ตาม 5 กลยุทธ์​ ของโรงเรียน​ใน​โครงกองทุน​การศึกษา​รุ่น ​4

Read more
Latest News

นายกุศล มีปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมได้ให้การต้อนรับ นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา

นายกุศล มีปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมได้ให้การต้อนรับ นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา

Read more
Latest News

คณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้การนิเทศโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

คณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้การนิเทศโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม เพื่อการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นและเกิดความยั่งยืน

Read more
Latest News

โรงเรียน​ริมโขงวิทยา​และคณะ​ครู​ที่ได้มาแลกเปลี่ยน​เรียนรู้​เกี่ยวกับ​การบริหาร​งบประมาณ​ การเงิน​ พัสดุ​และการจัดทำแผน​ปฏิบัติการ​ประจำปี

โรงเรียน​ริมโขงวิทยา​และคณะ​ครู​ที่ได้มาแลกเปลี่ยน​เรียนรู้​เกี่ยวกับ​การบริหาร​งบประมาณ​ การเงิน​ พัสดุ​และการจัดทำแผน​ปฏิบัติการ​ประจำปี

Read more
Latest News

คุณสุชาติ รัตนโรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมคณะ ได้มาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

คุณสุชาติ รัตนโรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมคณะ ได้มาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

Read more
Latest News

นายวรพงษ์ สันติวงค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ร่วมประชุมกับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

นายวรพงษ์ สันติวงค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ร่วมประชุมกับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี

Read more
Latest News

พิธีเปิด โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชุน (Fix it center Thailand 4.0) ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ณ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

พิธีเปิด โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชุน (Fix it center Thailand 4.0) ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ณ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

Read more
Latest News

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการโรงเรียนคู่ขนานส่งเสริมคุณธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้วยกระบวนการPLC

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการโรงเรียนคู่ขนานส่งเสริมคุณธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC

Read more

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.