คุยกับผู้บริหาร โรงเรียน บ้านแซววิทยาคม

Read More
SEO

กิจกรรม

Latest News57032005

กิจกรรม​จัดทำแผน​พัฒนา​คุณภาพ​การศึกษา​ ประจำปี ​2564

กิจกรรม​จัดทำแผน​พัฒนา​คุณภาพ​การศึกษา​ ประจำปี​2564

Read more
Latest News57032005

พระเซ็งกิม กตสิทฺโท เจ้าอาวาสวัดกิ่วกาญจน์ มอบกองทุนสนันสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

พระเซ็งกิม กตสิทฺโท เจ้าอาวาสวัดกิ่วกาญจน์ มอบกองทุนสนันสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

Read more
Latest News57032005

พิธี​เปิดกิจกรรม "เดินตามรอยเท้าพ่อ....สานต่อความพอเพียง" ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

พิธี​เปิดกิจกรรม "เดินตามรอยเท้าพ่อ....สานต่อความพอเพียง" ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

Read more
Latest News57032005

กิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคต

กิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคต

Read more
Latest News57032005

แลกเปลี่ยน​เรียนรู้​โครงการ​โรงเรียน​คุณธรรม​ ระหว่างโรงเรียน​เชียงแสน​วิทยาคม​กับโรงเรียน​บ้าน​แซว​วิทยาคม

แลกเปลี่ยน​เรียนรู้​โครงการ​โรงเรียน​คุณธรรม​ ระหว่างโรงเรียน​เชียงแสน​วิทยาคม​กับโรงเรียน​บ้าน​แซว​วิทยาคม

Read more
Latest News57032005

ขอแสดง​ความยินดี​กับ​นายอนุชิต สอนหนูน้อย และนางสาวสุทธิดา แสนศรีอมร #รางวัลเยาวชนดีเด่น สาขาศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงราย

ขอแสดง​ความยินดี​กับ​นายอนุชิต สอนหนูน้อย และนางสาวสุทธิดา แสนศรีอมร #รางวัลเยาวชนดีเด่น สาขาศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงราย

Read more
Latest News57032005

ผู้​อำนวยการ​กุศล​ มีปัญ​ญา​ ได้​เข้าพบท่านอธิการบดี​มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​เชียงราย​ ผศ.ดร.ศรชัย​ มุ่งไธสง​ เพื่อนำเรียนผลการ​ดำเนินการ​ตาม 5 กลยุทธ์​ ของโรงเรียน​ใน​โครงกองทุน​การศึกษา​รุ่น ​4

ผู้​อำนวยการ​กุศล​ มีปัญ​ญา​ ได้​เข้าพบท่านอธิการบดี​มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​เชียงราย​ ผศ.ดร.ศรชัย​ มุ่งไธสง​ เพื่อนำเรียนผลการ​ดำเนินการ​ตาม 5 กลยุทธ์​ ของโรงเรียน​ใน​โครงกองทุน​การศึกษา​รุ่น ​4

Read more
Latest News57032005

นายกุศล มีปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมได้ให้การต้อนรับ นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา

นายกุศล มีปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมได้ให้การต้อนรับ นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา

Read more
Latest News57032005

คณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้การนิเทศโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

คณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้การนิเทศโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม เพื่อการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นและเกิดความยั่งยืน

Read more

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.