คุยกับผู้บริหาร โรงเรียน บ้านแซววิทยาคม

Read More
SEO

กิจกรรม

Latest News57032005

งานปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

งานปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Read more
Latest News57032005

พ.อ.ไพโรจน์ ยะวิญชาญ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37 มาเยี่ยมชม ติดตาม พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พ.อ.ไพโรจน์ ยะวิญชาญ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37 มาเยี่ยมชม ติดตาม พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Read more
Latest News57032005

ดร.ปรมินทร์ อริเดช คณบดี คณะครุศาสตร์ ผศ. ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน ผู้ช่วยคณบดี อ.วิทยา พูลสวัสดิ์ และนายพินิจนัน กันทะสอน นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พบปะนักเรียนชั้น ม.6 เพื่อให้กำลังใจและจัดกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์

ดร.ปรมินทร์ อริเดช คณบดี คณะครุศาสตร์ ผศ. ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน ผู้ช่วยคณบดี และคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พบปะนักเรียนชั้น ม.6 เพื่อให้กำลังใจและจัดกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์

Read more
Latest News57032005

ต้อนรับ นายเอกนรินทร์ เต๋จ๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ที่มาศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม และการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ต้อนรับ นายเอกนรินทร์ เต๋จ๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ที่มาศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม และการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Read more
Latest News57032005

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2563

Read more
Latest News57032005

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงแสน ร่วมกับผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ปราชญ์ชุมชน ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีตำบล และผู้นำสัมมาชีพชุมชน ดำเนินกิจกรรมส่งเสริม "ยุวสัมมาชีพ" ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงแสน ร่วมกับผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ปราชญ์ชุมชน ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีตำบล และผู้นำสัมมาชีพชุมชน ดำเนินกิจกรรมส่งเสริม "ยุวสัมมาชีพ" ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

Read more
Latest News57032005

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคมเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันงาน “รวมพลคน KidBright online” KidBright Developer Conference 2021 (KDC21) ณ อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคมเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันงาน “รวมพลคน KidBright online” KidBright Developer Conference 2021 (KDC21) ณ อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

Read more
Latest News57032005

ต้อนรับ ดร.นฤมล พันลุตัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหัวฝาย และคณะครู รวมทั้ง นายประหยัด ทัพธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน ที่มาศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม

ต้อนรับ ดร.นฤมล พันลุตัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหัวฝาย และคณะครู รวมทั้ง นายประหยัด ทัพธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน ที่มาศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม

Read more
Latest News57032005

งานเปิดบ้านวิชาการ B.S.W. Open House 2021 ประจำปีการศึกษา 2563

งานเปิดบ้านวิชาการ B.S.W. Open House 2021 ประจำปีการศึกษา 2563

Read more

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.