คุยกับผู้บริหาร โรงเรียน บ้านแซววิทยาคม

Read More
SEO

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการ วันที่ โดย
1. โรงเรียน​บ้าน​แซว​วิทยาคม​ รับสมัคร​ลูกจ้าง​ชั่วคราว​ ตำแหน่ง​ นักการ​ภารโรง​ 1​ ตำแหน่ง​ 2021-05-06 เรวัตร วงศ์วุฒิ
2. การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 2021-04-19 เรวัตร วงศ์วุฒิ
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 2020-06-29 เรวัตร วงศ์วุฒิ
4. โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน 1 อัตรา 2020-06-25 เรวัตร วงศ์วุฒิ

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย

กิจกรรม

Latest News57032005

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน​ระดับชั้นมัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 6​ ปีการศึกษา​ 2563​

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน​ระดับชั้นมัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 6​ ปีการศึกษา​ 2563​

Read more
Latest News57032005

งานปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

งานปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Read more
Latest News57032005

พ.อ.ไพโรจน์ ยะวิญชาญ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37 มาเยี่ยมชม ติดตาม พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พ.อ.ไพโรจน์ ยะวิญชาญ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37 มาเยี่ยมชม ติดตาม พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Read more
Latest News57032005

ดร.ปรมินทร์ อริเดช คณบดี คณะครุศาสตร์ ผศ. ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน ผู้ช่วยคณบดี อ.วิทยา พูลสวัสดิ์ และนายพินิจนัน กันทะสอน นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พบปะนักเรียนชั้น ม.6 เพื่อให้กำลังใจและจัดกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์

ดร.ปรมินทร์ อริเดช คณบดี คณะครุศาสตร์ ผศ. ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน ผู้ช่วยคณบดี และคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พบปะนักเรียนชั้น ม.6 เพื่อให้กำลังใจและจัดกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์

Read more
Latest News57032005

ต้อนรับ นายเอกนรินทร์ เต๋จ๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ที่มาศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม และการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ต้อนรับ นายเอกนรินทร์ เต๋จ๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ที่มาศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม และการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Read more
Latest News57032005

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2563

Read more
Latest News57032005

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงแสน ร่วมกับผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ปราชญ์ชุมชน ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีตำบล และผู้นำสัมมาชีพชุมชน ดำเนินกิจกรรมส่งเสริม "ยุวสัมมาชีพ" ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงแสน ร่วมกับผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ปราชญ์ชุมชน ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีตำบล และผู้นำสัมมาชีพชุมชน ดำเนินกิจกรรมส่งเสริม "ยุวสัมมาชีพ" ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

Read more
Latest News57032005

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคมเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันงาน “รวมพลคน KidBright online” KidBright Developer Conference 2021 (KDC21) ณ อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคมเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันงาน “รวมพลคน KidBright online” KidBright Developer Conference 2021 (KDC21) ณ อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

Read more
Latest News57032005

ต้อนรับ ดร.นฤมล พันลุตัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหัวฝาย และคณะครู รวมทั้ง นายประหยัด ทัพธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน ที่มาศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม

ต้อนรับ ดร.นฤมล พันลุตัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหัวฝาย และคณะครู รวมทั้ง นายประหยัด ทัพธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน ที่มาศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม

Read more

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.