เว็บไซต์ครู

Tabs

เว็บไซด์ครูโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
1. ครูพิทักษ์ ไขยสถาน : gg.gg/socialko1985
2. ครูสายพิน โปราหา : gg.gg/posaipin
3. ครูนิวัติ ยอดมูลดี : gg.gg/niwat3160
4. พระอาจารย์สมคิด จิตฺตสํวโร : gg.gg/phrasomkidchompootee
5. ครูปฏิภาณ พรมวิภา : gg.gg/gw9qa
6. ครูกนกวรรณ สุวรรณชัย : gg.gg/krumilkkanok
7. ครูอำภา จิตแหลม : gg.gg/ampha0041
8. ครูเฉลิมพล ทรายหมอ : gg.gg/h1xjb
9. ครูประจักษ์ ทาก๋อง : gg.gg/Prajak111
10. ครูสุมาพร จักรอินต๊ะ : gg.gg/sumaporn
11. ครูปรีชา คำแสน : gg.gg/kruhexagon2020
12. ครูราตรี มาบุตร : gg.gg/englishkrumod
13. ครูวีรยุทธ ทองอ่อน : gg.gg/weerayut8312
14. ครูศศิธร กันใจ : gg.gg/Sasithorn-Kanjai
15. ครูฐิติรัตน์ ถูกนึก : gg.gg/krupuimath
16. ครูภาวินี ศิริศิลป์มานะกุล : gg.gg/krumai_phawinee
17. ครูเรวัตร วงศ์วุฒิ : gg.gg/krujamesre
18. ครูอภิลดา ขันคำ : gg.gg/apilada
19. ครูนุชรินทร์ ปามูล :gg.gg/beemnutcharin
20. ครูชนาธิป โหตรภวานนท์ : gg.gg/hochanatip
21. ครูณัฐวุฒิ กันนา : gg.gg/eportkruboy
22. ครูสุรชัย วัชระภาสร : gg.gg/KluAO