Latest News57032005

ศึกษาดูงานโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่ ในโครงการ

วันที่ 9 ธันวาคม 2565

นายปราโมทย์ ธีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม นำคณะครู เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่ ในโครงการ "ห้องเรียนสีเขียว" โรงเรียนต้นแบบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ขอขอบคุณนางนารี หลายกิจพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ และคณะครูบุคลากรทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมา ณ ที่นี้ด้วย

คลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์

Comments

0 Comments