Latest News57032005

เชิญร่วมงาน "เส้นสี สร้างสุข สุจริต สู่สังคม"

เชิญร่วมงาน  "เส้นสี สร้างสุข สุจริต สู่สังคม"

การท่าเรือแห่งประเทศไทย และท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ร่วมกับโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ด้วยการสนับนุนของขัวศิลปะ จังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมงาน "เส้นสี สร้างสุข สุจริต สู่สังคม" เนื่องในวันต่อต้านทุจริต ประจำปี 2565

. โดยภายในงานจัดให้มีการแสดงผลงานภาพวาดเชิงสร้างสรรค์ต่อต้านทุจริต นิทรรศการผลงานด้านวิชาการของหน่วยงาน โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอเชียงแสน และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ จากอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ และอาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานศิลปะ พร้อมร่วมตัดสินผลการประกวดภาพวาดของนักเรียนร่วมกับศิลปินจากขัวศิลปะ จังหวัดเชียงราย ชมการแสดงทางทางศิลปวัฒนธรรม พลังสร้างสรรค์ของกลุ่มเยาวชนในอำเภอเชียงแสน

. พบกันในวันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2565
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

คลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์

Comments

0 Comments