Latest News57032005

กิจกรรม “วันธรรมมาภิบาล PAT CG DAY” จัดโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย

วัน ศุกร์ ที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 นายปราโมทย์ ธิศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม นางสาวภาริษา เชื้อเจ็ดตน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ร่วมกิจกรรม “วันธรรมมาภิบาล PAT CG DAY” จัดโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม โดยมี นายวรพจน์ เอี่ยมรักษา กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี ซึ่งในกิจกรรมมีการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “เส้นสีสร้างสุข สุจริตสู่สังคม” โดยมีศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี พ.ศ.2554 เป็นประธานกรรมการตัดสิน อาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง และอาจารย์ขจรเดช หนิ้วหยิ่น ร่วมเป็นกรรมการในการตัดสิน และมีกิจกรรมการบรรยาย “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” โดย นายรัตติกาล เพ็ชรงาม วิทยากร 904 และการจัดนิทรรศการหัวข้อ “การส่งเสริมธรรมมาภิบาลต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น” ในภาคบ่าย ส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้ รางวัล และความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมอีกด้วย

คลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์

Comments

0 Comments