Latest News57032005

ร่วมแสดงความยินดีกับครูศศิธร กันใจ ในการย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายปราโมทย์ ธิศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวภาริษา เชื้อเจ็ดตน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม นางสาวนุชรินทร์ ปามูล และนายวีรยุทธ ทองอ่อน ร่วมแสดงความยินดีกับครูศศิธร กันใจ ในการย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้ ในนามบุคคลกรโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับครูศศิธร กันใจ ในการย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ในครั้งนี้ และขออำนาจบุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดลบันดาลให้มีความเจริญทางหน้าที่การงานสืบไป

Comments

0 Comments