โครงการ/กิจกรรม รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล ปีการศึกษา 2563 (SAR)

รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล ปีการศึกษา 2563 (SAR)

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 21 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 09:26:05
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล ปีการศึกษา 2563 (SAR)
หน่วยงาน :
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
สถานที่ :
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางราตรี มาบุตร

รูปภาพกิจกรรม