โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการอบรม Samsung Innovation Campus – Coding for Teachers

รายงานผลการอบรม Samsung Innovation Campus – Coding for Teachers

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 22:59:12
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานผลการอบรม Samsung Innovation Campus – Coding for Teachers
หน่วยงาน :
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
สถานที่ :
อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM VDO Conference
ระหว่างวันที่ :
08/05/2021 - 09/05/2021
รายละเอียด :

รายงานผลการอบรม Samsung Innovation Campus – Coding for Teachers

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายเรวัตร วงศ์วุฒิ

รูปภาพกิจกรรม