โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 21 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 09:18:43
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
สถานที่ :
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :

https://drive.google.com/drive/folders/12eX0J4Mq6b79G0cEowHj70mFtppL7F9C?fbclid=IwAR1zgy19nJnVJJ7atiykHD9d1eiJshFUSPcBZk6ZRsaNHzXJuil7kuzwE0U

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายชนาธิป โหตรภวานนท์

รูปภาพกิจกรรม