โครงการ/กิจกรรม อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ OBEC 2021 Webinar

อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ OBEC 2021 Webinar

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 21 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 09:34:25
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ OBEC 2021 Webinar
หน่วยงาน :
สพฐ.
สถานที่ :
ระหว่างวันที่ :
20/05/2021 - 20/05/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายปรีชา คำแสน

รูปภาพกิจกรรม