โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 21 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 09:30:18
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR
หน่วยงาน :
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
สถานที่ :
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
ระหว่างวันที่ :
16/05/2020 - 15/05/2021
รายละเอียด :

https://drive.google.com/drive/folders/18xQFXz0UzEAPh-zaJxI9MKaJ6fb4MAjs?usp=sharing

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวอำภา จิตแหลม

รูปภาพกิจกรรม