โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2564

โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2564

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 21 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 09:56:27
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2564
หน่วยงาน :
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
สถานที่ :
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
ระหว่างวันที่ :
16/05/2021 - 15/05/2022
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวอำภา จิตแหลม

รูปภาพกิจกรรม