โครงการ/กิจกรรม การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวงโยธวาทิต รุ่นที่ 3

การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวงโยธวาทิต รุ่นที่ 3

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 21 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 09:51:27
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวงโยธวาทิต รุ่นที่ 3
หน่วยงาน :
กรมพละศึกษา
สถานที่ :
โรงแรมเซนทาราหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ :
09/09/2020 - 12/09/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายสมพร เจริญศิริ

รูปภาพกิจกรรม