โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2563

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 21 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 09:23:16
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
สถานที่ :
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ระหว่างวันที่ :
01/01/2021 - 15/05/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวสิรินภา โยธา

รูปภาพกิจกรรม