โครงการ/กิจกรรม แผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 หน่วยที่ 1

แผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 หน่วยที่ 1

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 21 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 09:43:07
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
แผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 หน่วยที่ 1
หน่วยงาน :
โรงเียนบ้านแซววิทยาคม
สถานที่ :
โรงเียนบ้านแซววิทยาคม
ระหว่างวันที่ :
16/05/2021 - 30/09/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายนิวัติ ยอดมูลดี

รูปภาพกิจกรรม