โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 21 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 09:42:55
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
สถานที่ :
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
ระหว่างวันที่ :
14/05/2020 - 15/05/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวสายพิน โปราหา

รูปภาพกิจกรรม