โครงการ/กิจกรรม รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report)

รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report)

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 21 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 09:37:03
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report)
หน่วยงาน :
โรงเรี่ยนบ้านแซววิทยาคม
สถานที่ :
โรงเรี่ยนบ้านแซววิทยาคม
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายปรีชา คำแสน

รูปภาพกิจกรรม