นายไกรวิชญ์ ริจนา

ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต

 • อายุ 41 ปี
 • อายุราชการ -

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 29/09/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 085031XXXX
 • Facebook : https://www.facebook.com/tatum237
 • Email : tatum237@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านแซววิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง
 • ตำแหน่ง : ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : SSWB

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่