ข้อมูลโรงเรียน บ้านแซววิทยาคม

บ้านแซววิทยาคม

บ้านแซววิทยาคม บ.ช.ว.

ชื่อภาษาอังกฤษ : ฺB.S.W.

186 หมู่ 2 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) Tel. 053182423

เบอร์โทรศัพท์ : 053182423

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : www.bsw.ac.th

เกี่ยวกับบ้านแซววิทยาคม

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านแซววิทยาคม

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 9 9 18
พนักงานราชการ 2 1 3
ลูกจ้างชั่วคราว 1 1 2
ครูอัตราจ้าง 3 0 3
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 1 0 1
รวม 17 12 29

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ม.1 27 24 51 2
ม.2 21 36 57 2
ม.3 29 33 62 2
ม.4 23 23 46 2
ม.5 25 21 46 2
ม.6 20 25 45 2
รวม 145 162 307 12