ข้อมูลโรงเรียน บ้านแซววิทยาคม

บ้านแซววิทยาคม

บ้านแซววิทยาคม บ.ช.ว.

ชื่อภาษาอังกฤษ : B.S.W.

186 หมู่ 2 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) Tel. 053182423

เบอร์โทรศัพท์ : 053182423

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : www.bsw.ac.th

เกี่ยวกับบ้านแซววิทยาคม

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านแซววิทยาคม

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 8 9 17
พนักงานราชการ 2 1 3
ลูกจ้างชั่วคราว 1 1 2
ครูอัตราจ้าง 3 1 4
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 1 0 1
รวม 16 13 29

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ม.1 26 25 51 2
ม.2 22 37 59 2
ม.3 32 33 65 2
ม.4 22 22 44 2
ม.5 23 22 45 2
ม.6 20 25 45 2
รวม 145 164 309 12