คุยกับผู้บริหาร โรงเรียน บ้านแซววิทยาคม

Read More
SEO

กิจกรรม

Latest News57032005

อบรมเชิงปฏิบัติการ Q-Classroom เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ณ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

อบรมเชิงปฏิบัติการ Q-Classroom เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ณ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

Read more
Latest News57032005

พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

Read more
Latest News57032005

"หัวใจ​สีแดง" กิจกรรม​สร้างสรรค์​เพื่อสร้าง​ขวัญ​กำลัง​ใจ​และ​ความสมัครสมาน​สามัคคี​ของคณะครู-บุคลากร​ในสหวิทยา​เขต​สุด​ถิ่น​ไท​ย

"หัวใจ​สีแดง" กิจกรรม​สร้างสรรค์​เพื่อสร้าง​ขวัญ​กำลัง​ใจ​และ​ความสมัครสมาน​สามัคคี​ของคณะครู-บุคลากร​ในสหวิทยา​เขต​สุด​ถิ่น​ไท​ย

Read more
Latest News57032005

ศึกษาดูงาน เรื่อง​​โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง จังหวัดระยอง

ผู้อำนวยการกุศล มีปัญญา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ศึกษาดูงาน เรื่อง​​โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง

Read more
Latest News57032005

ศึกษา​ดูงานโครงการ​เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม​ "ข้าวล้นยุ้ง" ณ โรงเรียนวัดหนองชิ่ม(รัตนวิทยาคาร) จ.จันทบุรี

นายกุศล​ มีปัญ​ญา​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​บ้าน​แซว​วิทยาคม​นำคณะครูและ​บุคลากร​จำนวน24คน​ ศึกษา​ดูงานโครงการ​เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม​ "ข้าวล้นยุ้ง" ณ โรงเรียนวัดหนองชิ่ม(รัตนวิทยาคาร) จ.จันทบุรี

Read more
Latest News57032005

รับมอบพระพุทธรูป​ประทานพร จาก นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี

นายกุศล มีปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม นำคณะครูร่วมต้อนรับและรับมอบพระพุทธรูป​ประทานพร จาก นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา

Read more
Latest News57032005

กิจกรรม​จัดทำแผน​พัฒนา​คุณภาพ​การศึกษา​ ประจำปี ​2564

กิจกรรม​จัดทำแผน​พัฒนา​คุณภาพ​การศึกษา​ ประจำปี​2564

Read more
Latest News57032005

พระเซ็งกิม กตสิทฺโท เจ้าอาวาสวัดกิ่วกาญจน์ มอบกองทุนสนันสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

พระเซ็งกิม กตสิทฺโท เจ้าอาวาสวัดกิ่วกาญจน์ มอบกองทุนสนันสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

Read more
Latest News57032005

พิธี​เปิดกิจกรรม "เดินตามรอยเท้าพ่อ....สานต่อความพอเพียง" ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

พิธี​เปิดกิจกรรม "เดินตามรอยเท้าพ่อ....สานต่อความพอเพียง" ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

Read more

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.