คุยกับผู้บริหาร โรงเรียน บ้านแซววิทยาคม

Read More
SEO

กิจกรรม

Latest News57032005

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2563

Read more
Latest News57032005

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงแสน ร่วมกับผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ปราชญ์ชุมชน ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีตำบล และผู้นำสัมมาชีพชุมชน ดำเนินกิจกรรมส่งเสริม "ยุวสัมมาชีพ" ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงแสน ร่วมกับผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ปราชญ์ชุมชน ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีตำบล และผู้นำสัมมาชีพชุมชน ดำเนินกิจกรรมส่งเสริม "ยุวสัมมาชีพ" ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

Read more
Latest News57032005

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคมเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันงาน “รวมพลคน KidBright online” KidBright Developer Conference 2021 (KDC21) ณ อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคมเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันงาน “รวมพลคน KidBright online” KidBright Developer Conference 2021 (KDC21) ณ อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

Read more
Latest News57032005

ต้อนรับ ดร.นฤมล พันลุตัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหัวฝาย และคณะครู รวมทั้ง นายประหยัด ทัพธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน ที่มาศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม

ต้อนรับ ดร.นฤมล พันลุตัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหัวฝาย และคณะครู รวมทั้ง นายประหยัด ทัพธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน ที่มาศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม

Read more
Latest News57032005

งานเปิดบ้านวิชาการ B.S.W. Open House 2021 ประจำปีการศึกษา 2563

งานเปิดบ้านวิชาการ B.S.W. Open House 2021 ประจำปีการศึกษา 2563

Read more
Latest News57032005

ผู้อำนวยการกุศล มีปัญญา คณะครู และพี่ๆทหาร โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.37 นำเด็กๆ ไปตัดผักบล็อคเคอรี่และเก็บผลผลิตในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ผู้อำนวยการกุศล มีปัญญา คณะครู และพี่ๆทหาร โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.37 นำเด็กๆ ไปตัดผักบล็อคเคอรี่และเก็บผลผลิตในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

Read more
Latest News57032005

ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ที่มาติดตามผลการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ที่มาติดตามผลการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Read more
Latest News57032005

นายพิทักษ์​ ไชย​สถานหัวหน้า​งานแนะแนว​และทุน​การศึกษา​ นำนักเรียน​จำนวน​ 3​ คน​ เข้ารับทุนการศึกษา​ จาก​คุณแก้วตาดวงใจ​ ธัญ​เศรษฐ์มงคล​ เจ้าของโขงวิวพลาซ่า​ อำเภอเชียงแสน

นายพิทักษ์​ ไชย​สถานหัวหน้า​งานแนะแนว​และทุน​การศึกษา​ นำนักเรียน​จำนวน​ 3​ คน​ เข้ารับทุนการศึกษา​ จาก​คุณแก้วตาดวงใจ​ ธัญ​เศรษฐ์มงคล​ เจ้าของโขงวิวพลาซ่า​ อำเภอเชียงแสน

Read more
Latest News57032005

Q-coach โครงการ TSQP2 มา Site visit เพื่อติดตามและให้คำแนะนำช่วยเหลือในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ห้องเรียน​คุณ​ภาพ

Q-coach โครงการ TSQP2 มา Site visit เพื่อติดตามและให้คำแนะนำช่วยเหลือในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ห้องเรียน​คุณ​ภาพ

Read more

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.