Latest News

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน 1 อัตรา

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม เชียงราย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 มิถุนายน 2563

Read more
Latest News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

Read more
Latest News

กิจกรรมการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคมพุทธศักราช 2563 ชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็ง ที่ 3202 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่

Read more
Latest News

ต้อนรับผู้แทนหลักภาคเหนือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 เพื่อศึกษาข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจัดทำนโยบายด้านการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาของประเทศ

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคมพุทธศักราช 2563 นายกุศล มีปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู ได้ต้อนรับผู้แทนหลักภาคเหนือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1

Read more
Latest News

ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี พร้อมด้วยคณะ ได้มาแวะเยี่ยมเยือน ให้ข้อคิดและกำลังใจในการทำงานให้แก่คณะครูและบุคลากร

ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี พร้อมด้วยคณะ ได้มาแวะเยี่ยมเยือน ให้ข้อคิดและกำลังใจในการทำงานให้แก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

Read more
Latest News

ลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

นายกุศล มีปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม นำคณะครู-บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และจิตอาสาพระราชทาน ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายพานพุ่มดอกไม้ และลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

Read more
Latest News

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการโรงเรียนคู่ขนานส่งเสริมคุณธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้วยกระบวนการPLC

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการโรงเรียนคู่ขนานส่งเสริมคุณธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC

Read more
Latest News

พิธีเปิด โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชุน (Fix it center Thailand 4.0) ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ณ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

พิธีเปิด โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชุน (Fix it center Thailand 4.0) ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ณ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

Read more
Latest News

คุณสุชาติ รัตนโรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมคณะ ได้มาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

คุณสุชาติ รัตนโรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมคณะ ได้มาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

Read more
Latest News

โรงเรียน​ริมโขงวิทยา​และคณะ​ครู​ที่ได้มาแลกเปลี่ยน​เรียนรู้​เกี่ยวกับ​การบริหาร​งบประมาณ​ การเงิน​ พัสดุ​และการจัดทำแผน​ปฏิบัติการ​ประจำปี

โรงเรียน​ริมโขงวิทยา​และคณะ​ครู​ที่ได้มาแลกเปลี่ยน​เรียนรู้​เกี่ยวกับ​การบริหาร​งบประมาณ​ การเงิน​ พัสดุ​และการจัดทำแผน​ปฏิบัติการ​ประจำปี

Read more