คุยกับผู้บริหาร โรงเรียน บ้านแซววิทยาคม

Read More
SEO

กิจกรรม

Latest News57032005

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้าย​ปี​เก่า​ต้อนรับ​ปีใหม่ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้าย​ปี​เก่า​ต้อนรับ​ปีใหม่ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

Read more
Latest News57032005

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Read more
Latest News57032005

นายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานเปิดโครงการ ธ.ก.ส. รวมใจ และโครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2563

นายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานเปิดโครงการ ธ.ก.ส. รวมใจ และโครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2563

Read more
Latest News57032005

พิธีเปิดโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

นายกฤษฎา ชัยยา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์”

Read more
Latest News57032005

อบรมเชิงปฏิบัติการ Q-Classroom เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ณ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

อบรมเชิงปฏิบัติการ Q-Classroom เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ณ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

Read more
Latest News57032005

พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

Read more
Latest News57032005

"หัวใจ​สีแดง" กิจกรรม​สร้างสรรค์​เพื่อสร้าง​ขวัญ​กำลัง​ใจ​และ​ความสมัครสมาน​สามัคคี​ของคณะครู-บุคลากร​ในสหวิทยา​เขต​สุด​ถิ่น​ไท​ย

"หัวใจ​สีแดง" กิจกรรม​สร้างสรรค์​เพื่อสร้าง​ขวัญ​กำลัง​ใจ​และ​ความสมัครสมาน​สามัคคี​ของคณะครู-บุคลากร​ในสหวิทยา​เขต​สุด​ถิ่น​ไท​ย

Read more
Latest News57032005

ศึกษาดูงาน เรื่อง​​โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง จังหวัดระยอง

ผู้อำนวยการกุศล มีปัญญา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ศึกษาดูงาน เรื่อง​​โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง

Read more
Latest News57032005

ศึกษา​ดูงานโครงการ​เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม​ "ข้าวล้นยุ้ง" ณ โรงเรียนวัดหนองชิ่ม(รัตนวิทยาคาร) จ.จันทบุรี

นายกุศล​ มีปัญ​ญา​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​บ้าน​แซว​วิทยาคม​นำคณะครูและ​บุคลากร​จำนวน24คน​ ศึกษา​ดูงานโครงการ​เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม​ "ข้าวล้นยุ้ง" ณ โรงเรียนวัดหนองชิ่ม(รัตนวิทยาคาร) จ.จันทบุรี

Read more

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.