ข่าวประชาสัมพันธ์

Latest News57032005
1. แจ้งประกาศให้นักเรียน เรียนออนไลน์ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม แจ้งประกาศให้นักเรียน เรียนออนไลน์ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

2021-06-17 เรวัตร วงศ์วุฒิ

Latest News57032005
2. โรงเรียน​บ้าน​แซว​วิทยาคม​ รับสมัคร​ลูกจ้าง​ชั่วคราว​ ตำแหน่ง​ นักการ​ภารโรง​ 1​ ตำแหน่ง​

โรงเรียน​บ้าน​แซว​วิทยาคม​ รับสมัคร​ลูกจ้าง​ชั่วคราว​ ตำแหน่ง​ นักการ​ภารโรง​ 1​ ตำแหน่ง​ วุฒิ​ ป.6​ ขึ้นไป​ อัตรา​เงินเดือน​ 9,000 บาท สนใจสอบถาม​รายละเอียด​เพิ่มเติม​ได้ที่​ 053-182-423

2021-05-06 เรวัตร วงศ์วุฒิ

Latest News57032005
3. การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

2021-04-19 เรวัตร วงศ์วุฒิ

Latest News57032005
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

2020-06-29 เรวัตร วงศ์วุฒิ

Latest News57032005
5. โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน 1 อัตรา

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม เชียงราย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 มิถุนายน 2563

2020-06-25 เรวัตร วงศ์วุฒิ

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.หญิงศศิธร กันใจ 15/05/2020 - 14/05/2021
2 แผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 หน่วยที่ 1 นายนิวัติ ยอดมูลดี 16/05/2021 - 30/09/2021
3 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report) นางสาวภาวินี ศิริศิลป์มานะกุล 18/05/2020 - 31/03/2021
4 การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวงโยธวาทิต รุ่นที่ 3 นายสมพร เจริญศิริ 09/09/2020 - 12/09/2020
5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563 นายชนาธิป โหตรภวานนท์ -
6 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher :C4T) นางสาวอำภา จิตแหลม 31/10/2020 - 01/11/2020
7 รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report) นายปรีชา คำแสน -
8 รายงานแผนพัฒนาตนเอง นางสาวสิรินภา โยธา 01/01/2021 - 15/05/2021
9 รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2563 นางสาวสายพิน โปราหา 14/05/2020 - 15/05/2021
10 โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2564 นางสาวอำภา จิตแหลม 16/05/2021 - 15/05/2022
11 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2563 นางสาวสิรินภา โยธา 01/01/2021 - 15/05/2021
12 รายงานผลการอบรม Samsung Innovation Campus – Coding for Teachers นายเรวัตร วงศ์วุฒิ 08/05/2021 - 09/05/2021
13 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 63 วีรยุทธ นายวีรยุทธ ทองอ่อน -
14 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่:มุมมองของของผู้บริหาร นักวิชาการและครู หัวข้อการจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชั่น นางสาวนุชรินทร์ ปามูล -
15 รายงานการปฏิบัติงาน SAR ประจำปีการศึกษา 2563 นางสาวฐิติรัตน์ ถูกนึก -
16 รายงานผลการประเมินนเอง ปีการศึกษา 2563 นายธันยวัฒน์ ทิพสุวรรณ์ 01/07/2020 - 31/03/2021
17 Coding นางสาวอำภา จิตแหลม -
18 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ :มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู หัวข้อการจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน นางสุมาพร จักรอินต๊ะ 20/05/2021 - 20/05/2021
19 รายงานผลการปฏิบัติงานปีการศึกษา 2563 นางสาวนุชรินทร์ ปามูล -
20 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕63 Self Assessment Report : SAR นายพิทักษ์ ไชยสถาน 18/05/2020 - 31/03/2021

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย

กิจกรรม

Latest News57032005

ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานสามผู้กล้า พลเรือน ตำ

ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานสามผู้กล้า พลเรือน ตำรวจ ทหาร

Read more
Latest News57032005

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

Read more
Latest News57032005

อบรมหลักสูตรระยะสั้น วิชาขนมไทยยอดนิยม

อบรมหลักสูตรระยะสั้น วิชาขนมไทยยอดนิยม

Read more
Latest News57032005

ดำเนินโครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศ

ดำเนินโครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

Read more
Latest News57032005

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ โดยทำ

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ โดยทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน และศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเ

Read more
Latest News57032005

พิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายพานพุ่มดอกไม้ และลงนามถวา

พิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายพานพุ่มดอกไม้ และลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต

Read more
Latest News57032005

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษ

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราล

Read more
Latest News57032005

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านทุ่ง ตำบลแม่เงิน อำ

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านทุ่ง ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน

Read more
Latest News57032005

"ศิษย์ดีเพราะมีครู" วันไหว้ครู 15 กรกฎาคม 2564

"ศิษย์ดีเพราะมีครู" วันไหว้ครู 15 กรกฎาคม 2564

Read more

Partners Carousel

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.